?

Log in

No account? Create an account

ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի կրոնական, մշակութային, լրատվական երկշաբաթաթերթ

Name:
kh_tert
Birthdate:
2 February
Location:
External Services:
  • kh_tert@livejournal.com
«Քրիստոնյա Հայաստան» կրոնական, մշակութային, լրատվական երկշաբաթաթերթ
Մայր Աթոռ Սբ Էջմիածին
Հիմնադրվել է 1997 թ.-ին։
Գլխ. խմբագիր՝ Աստղիկ Ստամբոլցյան (2000 թ. մարտից)։
Բլոգը ստեղծված է թերթի նյութերն ընթերցող առավել լայն զանգվածներին հասանելի դարձնելու համար։

free counters

Statistics